För en trygg och säker omsorg

Vi hälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.

Våra Tjänster

Präglas av trygghet, självbestämmande, delaktighet, respekt, lyhördhet och flexibilitet

Hemtjänst för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand.

Avlösning för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand.

Det finns fler hushållsnära tjänster som berättigar till RUT-avdrag. Amandas hemtjänst AB kan göra din vardag både enklare och roligare

Boendestöd innebär att en person hjälper dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara själv. Du kan till exempel få hjälp med att

  • göra ärenden
  • öppna och gå igenom post
  • städa
  • göra en hushållsbudget eller veckoplanering
  • ta kontakt med myndigheter och sjukvård.

kundrecensioner

Väldigt nöjd med insatserna. … Känner mig helt trygg

Kund

5/5

Jag är supernöjd med valet av Amandas som min hemtjänst.

Kund

5/5

Hela personalen är trevligt och professionellt, tack för att ni tar hand om min gamla papa.

Kundens anhöriga

5/5

Vi erbjuder hemtjänstavlösning och hushållsnära tjänster för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand.

Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.

Målsättning:

  • Att ge vård och omsorg med bästa tänkbara kvalitet.
  • Att Du ska känna dig trygg och kunna leva ett värdigt liv hemma så länge Du önskar.
  • Att med lyhördhet och flexibilitet uppfylla Dina önskemål utefter Dina individuella behov.
kvalitet 100%
trygghet 100%
Lyhördhet och flexibilitet 100%