Image

Vi erbjuder hemtjänst, avlösning och ledsagning för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.

Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare eller socialsekreterare. Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

Kostanden är detsamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.

Vi är verksamma i

Centrum: Heden, stampen, Vasastaden och inom Vallgraven

Örgryte-Härlanda: Lunden, Överås, Olskroken och Redbergslid.

 

Stockholm

Bo Bergmansgatan 8
115 50 Stockholm
Telefon: 072-994 45 01
info@amandashemtjanst.se

Göteborg

Karlagatan 3
416 61 Göteborg
Telefon: 072-994 45 01
info@amandashemtjanst.se