Image

Hemtjänst Solna

Vi erbjuder hemtjänst och avlösning för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.

Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare eller socialsekreterare. Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

Kostanden är densamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.

Vi är verksamma i Solna

Stockholm

Gjutargatan 8
112 48 Stockholm
Telefon: 073-505 10 60
info@amandashemtjanst.se

Stockholm söderort

Trettondagsvägen 16
126 36 Hägersten
Telefon: 073-505 10 60
info@amandashemtjanst.se

Sollentuna

Engelbrekts väg 19
191 62 Sollentuna
info@amandashemtjanst.se

Postadress

Amandas Hemtjänst
Sjöviksbacken 5
117 57 Stockholm