Våra Tjänster

Vi erbjuder professionellt stöd med hög kvalitet och kontinuitet. Huvudtanken i vår verksamhet är att erbjuda det stöd och den omsorg du behöver på ett tryggt, säkert, respektfullt och familjärt sätt.

Vi erbjuder hemtjänst och avlösning för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.

Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare eller socialsekreterare. Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

Kostanden är densamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.

Specialkompetens: Demenssjukdomar, övriga specialteam


Språk och kultur: Engelska, persiska, arabiska, kurdiska, ryska, somaliska, turkiska

Verksam i

Vi är verksamma på Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, Liljeholmen/Hägersten/Älvsjö, Enskede/Årsta/Vantör, Skärholmen, Bromma, Hässelby, Vällingby och Rinkeby/Kista

Vi är verksamma i Sollentuna

Vi är verksamma i Solna